Ga naar home

Nacht Wacht logo
Stars background

Huisregels

 • De minimumleeftijd om onze evenementen binnen te komen is 18 jaar, bij binnenkomst dien je een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.
 • Zonder geldig entreebewijs wordt toegang geweigerd.
 • Het is verboden om (soft- en hard) drugs te bezitten of te gebruiken op het evenement. Wij hanteren een zero-tolerance beleid.
 • Het is niet toegestaan om voorwerpen of stoffen zoals glas, plastic flessen, blikjes, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens, voedsel, (alcoholische) drankjes, of huisdieren mee te nemen naar het evenement.
 • NACHT WACHT zal geen gedrag tolereren dat dreigementen, misbruik, discriminatie, seksuele intimidatie of andere overlast met zich meebrengt.
 • Bij het binnen- en buitengaan verwachten we dat bezoekers respect tonen voor het personeel en de buurt en geen overlast veroorzaken.
 • Bezoekers gaan op eigen risico naar het evenement en NACHT WACHT is niet aansprakelijk voor onopzettelijke schade.
 • Het entree personeel zal bezoekers fouilleren en hun tassen controleren om de veiligheid van andere bezoekers te garanderen.
 • Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de organisatie professionele audio- of videoregistraties te maken.
 • Het wordt aangeraden om oordoppen te dragen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers die dronken of onder invloed van verdovende middelen zijn de toegang te weigeren.
 • In binnenruimtes is het verboden om te roken.
 • Het is niet toegestaan om buiten de aangewezen toiletten te urineren.
 • Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de management promotiemateriaal (posters/flyers etc.) uit te delen.
 • Glazen/bekers mogen niet naar buiten het evenemententerrein worden meegenomen om de omringende omgeving geen overlast te veroorzaken.
 • Gekochte munten voor consumpties kunnen niet worden terugbetaald voor geld.
 • Bezoekers zijn altijd verplicht om zich te houden aan de instructies, regels en/of aanwijzingen van (beveiligings)personeel.